Veiligheid en gebruiksaanwijzing

Opgelet:

Het is van uiterst groot belang om de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Lio Flames betreft een product waarbij vuur centraal staat, dus hecht extra aandacht aan de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen.

HOE TE GEBRUIKEN:
Schuif het deksel van de Lio Flames.
Verplicht om de veiligheidsinstructies te lezen die in de Lio Flames meegeleverd zijn (aangeraden om de ‘veiligheid en gebruiksaanwijzing’ pagina op de website te raadplegen).

Plaats de Lio Flames op een hittebestendige, stabiele ondergrond
(gebruik hiervoor één van onze accessoires of een alternatief zoals een tegel, metalen plaat…).
Indien nodig schraap wat sojawas van de briketten om het aansteken te vergemakkelijken.
Enkel te gebruiken bij droog, rustig weer. 

Gebruik een lange kaarsenaansteker en ontvlam 2 à 3 hoeken van de briketten. Houdt enkele seconden de vlam van de aansteker er tegen.
Na 15 tot 20 minuten ontbrandt de Lio Flames vanzelf tot maximale capaciteit.
Hou een veilige afstand van het vuur.

Verplaats nooit het blik tijdens het branden. Het oppervlak wordt EXTREEM HEET!

Geniet van de Lio Flames, brandtijd 2 - 3 uur.
Stop met gebruik wanneer er slechts 0,5 cm was overblijft.
Doof NOOIT met water. Gebruik het deksel en schuif het deksel over de Lio Flames in een vlotte beweging. LET OP: het deksel wordt warm, dus doe het veilig en vlot. Gebruik eventueel handschoenen.

WAARSCHUWINGEN:
Zorg ervoor dat de Lio Flames op een veilige plaats staat weg van huisdieren of andere mogelijk gevaren (vrije ruimte rond en boven het vuur).

De Lio Flames blik wordt EXTREEM heet. Verplaats nooit de Lio Flames tijdens het gebruik of voor de was is uitgehard. Wacht meer dan 15 minuten om te voelen of het blik voldoende is afgekoeld.

De inhoud wordt vloeibaar en erg heet. Handel dus voorzichtig. De vlam bereikt een hoogte van 4 - 6 cm.

Enkel buiten te gebruiken.

Enkel gebruik door volwassen.

De Lio Flames wordt zeer heet en kan brandplekken achterlaten op niet-geschikte ondergronden zoals een tafel uit hout, plastic, riet… Altijd op hittebestendige ondergrond plaatsen en stabiel oppervlak.

Laat een Lio Flames tijdens het branden nooit onbewaakt.

Niet gebruiken tijdens regen of te veel wind. Stel niet bloot aan water. 

Om gevaar te voorkomen, zorg ervoor dat het altijd in het zicht staat en buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Er kunnen spatten sojawas ontstaan tijdens het gebruik. Bescherm eventueel het oppervlak van de tafel of andere ondergrond voldoende om schade te voorkomen. 

Houd altijd vrij van overblijfselen van lucifers en andere objecten die een brandgevaar kunnen vormen.

Wanneer het product in contact komt met water, steek deze niet meer aan en gooi de Lio Flames dan weg.

Opslag en verwijdering:
Bewaar op een koele, droge plaats met het deksel stevig dicht om te vermijden dat water of andere objecten in het blik kunnen komen. Recycleer het blik. Vul niet bij.


Opgelet: dit is echt vuur, gebruik verantwoord.
U neemt alle aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Alleen voor volwassenen, gebruik niet in natte omstandigheden of stel niet bloot aan water of regen. Doof niet door water in het vuur te gooien. Gooi geen voorwerpen in het vuur. Blaas niet in het vuur. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot brandgevaar of persoonlijke letsels. Lees de instructies voor gebruik en gebruik verantwoordelijk.Het verbranden van dit product, net als alle andere vuurproducten, produceert koolmonoxide en andere stoffen die bekend staan als kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting of geboorteafwijking kunnen veroorzaken. Gebruik daarom enkel in goed geventileerde ruimtes. Bij inslikken medische hulp zoeken. Dit product is uitsluitend bedoeld voor buitengebruik.